Finanse Klubu MOL Marek Olszewski
wersja programu: 2016.03.11
Dodano: usuwanie operacji finansowych z imprezy